Fotogalerie

Vyjednávání v obtížných situacích


Cíl:
Osvojit si základní aspekty dovedností vyjednávat pod nátlakem, eliminovat násilí a agresivitu spojenou s netypickými metodami prosazování vlastních názorů.

Obsah:
-    analýza situace a příprava jednání
-    základní strategie při vyjednávání
-    rozpracování zájmů a cílů zúčastněných stran
-    komunikace s problémovým klientem
-    charakteristiky zdravé komunikace
-    techniky aktivního řešení sporů
-    zahájení jednání
-    prezentace vlastních argumentů a jejich prosazování
-    obtížné situace
-    zásady průlomového jednání
-    základem úspěchu je vhodná volba slov
-    umění naslouchat
-    jak porozumět řeči těla a jak s ní pracovat
-    osobnosti vyjednávajících
-    kdo jsem já a kdo je můj partner – typologie lidí a volba vhodného stylu jednání
-    prevence překvapení a jak účinně argumentovat
-    vyjednávání jako proces
-    základem úspěchu je příprava strategie, stanovení cíle jednání, určení možných prostředků a reálných hranic, informace o druhé straně – co je dobré znát a jak získat potřebné informace


Kontaktujte nás pro více informací.