Fotogalerie

Vedení lidí (Leadership)


Cílem semináře je přinést účastníkům - manažerům ucelený přehled o tom, jakými způsoby vhodně vést a rozvíjet své lidi. Po absolvování semináře budou vybaveni praktickými nástroji pro plánování a vyhodnocování rozvoje a interpersonálními technikami pro vedení lidí k vyššímu výkonu.

Tematický obsah semináře:
Role manažera
-    role manažera při rozvoji lidí v organizaci, manažerská role a konflikty rolí
-    nejrůznější rozvojové situace a možnosti včetně jejich využití
-    silné a slabé stránky jednotlivců – jak s nimi pracovat a jak je využít
-    systematický přístup k rozvoji
Styly vedení
-    řídící styly a jejich aplikace na praktické situace
-    koučování, delegování
Vedení pracovního týmu, týmové role
-    vedení týmu, týmová práce – strategie vztahů, vztahy jsou základem komunikace manažerů
-    týmové role – identifikace jednotlivých rolí, jejich přínos pro práci v týmu a upevnění vzájemných vztahů
-    znaky úspěšného týmu, znaky neúspěšného týmu, možnosti rozvoje týmu
-    zvyšování produktivity práce při týmovém vedení
-    poskytování zpětné vazby
Vedení porad a facilitace


Kontaktujte nás pro více informací.