Fotogalerie

Trénink přesvědčivé prezentace


Jak zdokonalit své vystupování před zákazníky a obchodními partnery

Seminář je určen pro přípravu vnitrofiremních školitelů - začátečníků, kteří potřebují získat nezbytné poznatky a osvojit si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Účastníci se naučí připravit a vést firemní školení na profesionální úrovni. Prohloubí sebepoznání a získají praktické zkušenosti ve vzdělávacích metodách a technikách. Budou vedeni k tomu, že jejich úkolem je nejen předávat poznatky a informace, ale také motivovat.

Jeho absolvování mu pomůže získat poznatky a dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Kurz je zaměřen na sebepoznání a získání praktických zkušeností ve vzdělávacích metodách.

Přehled témat kurzu:
-    osobnostní předpoklady úspěšného lektora - cvičení zaměřená na prohloubení sebepoznání,
-    techniky pro získání zájmu a udržení pozornosti posluchačů,
-    časté chyby při veřejném vystupování a způsoby jejich předcházení,
-    osobní prezentace a image, první dojem - jak zapůsobit, řeč těla, gesta, kontakt očí, mimika, pohyby, práce s prostorem,
-    rétorika - kultura mluveného projevu, rétorická cvičení,
-    nácvik komunikačních dovedností,
-    práce se skupinou, poznávání a ovlivňování skupinových jevů při školení,
-    práce s názornými pomůckami a technickými prostředky,
-    vyhodnocení videozáznamu z praktického nácviku a podrobná zpětná vazba k lektorským výkonům jednotlivých účastníků.


Kontaktujte nás pro více informací.