Fotogalerie

Rozvoj kreativity pro obchodníky

CÍL KURZU:
• Rozvinout a podpořit otevřenost k poznávání nových a originálních postupů a řešení vyskytujících se problémů.
• Naučit účastníky rozpoznávat a analyzovat jednotlivé problémy, rozčleňovat je podle kritérií, hledat a nacházet alternativy řešení.
• Získat dovednosti spojené s hledáním otimálních postupů vedoucích k cíli.

OBSAH SEMINÁŘE:

• Myšlenkové bariéry a brzdící mechanismy
• Nácvik metod stimulace pravé mozkové hemisféry
• Psychologická a biologická péče o kreativní mozek (metody)
• Vizualizační techniky
• Analýza problémů (praktické nástroje a postupy)
• Generování idejí a optimálních postupů
• Vyhodnocování a výběr nejvhodnějších řešení
• Plánování a kontrola
• Řešení případových studíí z praxe


Kontaktujte nás pro více informací.