Fotogalerie

Přesvědčivá komunikace


- dovednosti úspěšného reprezentanta společnosti
- domunikační dovednosti, vedení rozhovoru, technika kladení otázek, poskytování informací, pozitivní ukončení
- typologie partnerů v komunikaci a motivy jejich jednání, poznávání osobnosti zákazníka
- odbourání komunikačních napětí, odolnost proti stresu
- analýza konkrétních problémů, se kterými se pracovníci ve své praxi setkávají – cyklus a fáze konfliktu
- techniky řešení konfliktů, základy vyjednávání
- komunikace ve stresových situacích
- zvládání obtížných komunikačních partnerůKontaktujte nás pro více informací.