Fotogalerie

Pracovně-právní minimum pro manažery


Účastník školení se seznámí se základní problematikou pracovně-právní oblasti s ohledem na aktuální právní předpisy a novinky. Velký prostor je věnován dotazům účastníkům a konkrétním řešením z jejich běžné praxe.
Okruhy:
- Vznik pracovního poměru
- Zánik pracovního poměru
- Nové povinnosti po novelách Zákoníku práce
- Škoda způsobená zaměstnancem
- Porušování pracovní kázněKontaktujte nás pro více informací.