Fotogalerie

Vedení hodnotícího pohovoru


Kurz určený pro vedoucí pracovníky, kteří vedou pravidelné hodnotící pohovory se svými podřízenými. Cílem projektu je rozvoj sociálních dovedností jako efektivní komunikace při vedení rozhovoru, využívání vybraných technik aktivního naslouchání, vytváření atmosféry pohody, umět se „vypořádat“ se obtížnou situací – problémový zaměstnanec, sdělování kritiky, objektivizace pracovního výkonu, zvládání vlastních emocí při rozhovoru.


Kontaktujte nás pro více informací.