Fotogalerie

Outdoor assessment centrum

Cíl assessment centra
- selekce nejvhodnějšího (ne nejlepšího!) kandidáta pro danou pozici
- zmapování osobnostního profilu kandidáta
- posouzení komunikace, týmovosti či manažerských schopností kandidátů

Assessment Centre je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů na nejrůznější pozice. Je charakteristická přímým porovnáním jednotlivých kandidátů více hodnotiteli podle dohodnutých kritérií a očekávání kladených na vybírané osoby. AC navozuje situace, ve kterých uchazeči řeší ve stejný okamžik simulované reálné problémy firmy nebo modelové situace blízké obsazované pracovní pozici.
Metodou outdoor assessment centrum získáme hlubší poznatky o kandidátovi.
Lektoři pomocí technik pozorují reálné chování kandidátů při řešení modelových situací, které využívají prvky outdoorových aktivit.
Účastníci na ně nemají vzorce chování, a proto se při nich projevují přirozeně, spontánně, musejí zapojit svou kreativitu, fantazii, pohotovost, improvizaci, efektivní komunikaci.


Kontaktujte nás pro více informací.