Fotogalerie

Úspěšná obchodní prezentace


Schopnost efektivní prezentace je nutné uplatnit v práci manažera, obchodníka, personalisty i v dalších profesích. Poskytneme Vám cílený výcvik pro Vaše konkrétní prezentační situace s efektivní zpětnou vazbou.
Kvalita a profesionální zvládnutí prezentace často určuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Cíle semináře
- zvýšit profesionalitu veřejných i neveřejných projevů účastníků
- zesílit přesvědčivost obchodních prezentací účastníků
- zvýšit sebejistotu účastníků tréninku při prezentacích

Obsah
- analýza a definování cíle prezentace
- plánování a příprava prezentace s přihlédnutím k jejímu obsahu a k typu posluchačů
- neverbální komunikace při obchodní prezentaci
- správný výběr a využití vizuálních pomůcek
- maximální využití (a dodržení) času pro prezentaci
- faktory, které ovlivňují přesvědčivost obchodní prezentace
- jak proti trémě
- vypořádání se s různými rušivými vlivy při prezentaci
- motivování účastníků prezentace k aktivní účasti
- řízení diskuse účastníků prezentace
- práce se zpětnou vazbou posluchačů
- zvládnutí krizových situací, jež mohou při prezentaci nastat


Kontaktujte nás pro více informací.