Fotogalerie

Marketing v praxi


Cílem semináře je získání marketingových dovedností manažera. V tomto semináři se zaměřujeme na marketingově řízenou organizaci, vlastní produkt, marketingový mix, základní funkce marketingu, analýzu potřeb zákaznických skupin, marketingový plán a další.

Obsah:
- aktivity a formy marketingového komunikačního mixu
- integrovaná marketingová komunikace (reklama, PR, podpora prodeje, sponzoring, web marketing, event marketing, POS marketing, direct marketing a další)
- tvorba marketingových strategií a plánů
- komunikační strategie
- příprava a návrhy marketingových akcíKontaktujte nás pro více informací.