Fotogalerie

Lektorské dovednosti


Kurz je určen pro přípravu vnitrofiremních školitelů - začátečníků, kteří potřebují získat nezbytné poznatky a osvojit si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Účastníci se naučí připravit a vést firemní školení na profesionální úrovni. Prohloubí sebepoznání a získají praktické zkušenosti ve vzdělávacích metodách a technikách. Budou vedeni k tomu, že jejich úkolem je nejen předávat poznatky a informace, ale také motivovat.

Jeho absolvování mu pomůže získat poznatky a dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Kurz je zaměřen na sebepoznání a získání praktických zkušeností ve vzdělávacích metodách.

Přehled témat kurzu
- osobnostní předpoklady úspěšného lektora - cvičení zaměřená na prohloubení sebepoznání,
- techniky pro získání zájmu a udržení pozornosti posluchačů,
- časté chyby při veřejném vystupování a způsoby jejich předcházení,
- osobní prezentace a image, první dojem - jak zapůsobit, řeč těla, gesta, kontakt očí, mimika, pohyby, práce s prostorem,
- rétorika - kultura mluveného projevu, rétorická cvičení,
- nácvik komunikačních dovedností,
- práce se skupinou, poznávání a ovlivňování skupinových jevů při školení,
- práce s názornými pomůckami a technickými prostředky,
- vyhodnocení videozáznamu z praktického nácviku a podrobná zpětná vazba k lektorským výkonům jednotlivých účastníků.Kontaktujte nás pro více informací.