Fotogalerie

Lektoři

Bc. Pavlína Langerová
obr. foto lektora

Vystudovala VŠ mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, působila v několika manažerských
a obchodních funkcích. Má zkušenosti v marketingu
a výstavnictví, přednáší je na VŠE v Praze.Jako specialista v oboru trh a obchod dokáže předávat nejen obecné poznatky, ale především je převést do konkrétního prostředí dané firmy. V rámci vzdělávacích projektů tvoří společně s účastníky plány do praxe.

Je certifikovaná lektorka agentury CzechInvest pro oblast rozvoje a motivace pracovníků, absolventem mezinárodní zkoušky z Marketingu CIMA A
i držitelkou certifikátu Externí mezinárodní kouč. Úzce spolupracuje s některými Regionálními hospodářskými komorami, agenturou CzechTrade, VŠE v Praze, UPOL v Olomouci, VUT v Brně
a BVV.

Zkušenosti v práci s lidskými zdroji si rozvíjí i díky členství v RESPE - Regionálním sdružení personalistů a v mezinárodní federaci koučů ICF jako kouč i poradce.

Působí jako lektor - trenér se zaměřením na komunikační a obchodní dovednosti, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, školení pro call centra, PR, marketing, krizovou komunikaci, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, zážitkovou pedagogiku, kreativitu, řešení konfliktů a rétoriku včetně hygieny hlasu.

Lektorské zkušenosti:
ABB, AkzoNobel, ČEZ, RWE, Veolia Voda, Fei company, skupina Českomoravský beton, Skanska, Seznam.cz, BVV, CzechTrade, Moravia IT, Interhotel Voroněž a International, Technology, P-D Refractories, eD' system Czech a další.

Ing. Lucie Zumrová,Ph.D
obr. foto lektora

Je absolventkou Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací na marketing. Absolvovala řadu kurzů se zaměřením na marketing a komunikaci. Je Certifiko- vaným marketérem České marketingové společnosti. Od roku 1996 působila ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. na různých pozicích souvisejících s marketingem a komunikací, od roku 2004 na pozici ředitelky marketingu. Je předsedkyní regionálního klubu Brno České marketingové společnosti, v letech 2004-2007 byla členkou národních a mezinárodních svazů a asociací v oblasti marketingu a výstavnictví (UFI Marketing Committee, Společenstvo organizá- torů výstavních akcí ČR, Marketingová rada města Brna a další).

V současnosti koordinuje v nadnárodní společnosti .A.S.A. oblast PR a marketingu. Specializuje na poradenství v oblasti marketingu, veletržnictví a komunikace.

Plynně hovoří anglicky,německy a rusky. Může se pochlubit rozsáhlou přednáškovou a publikační činností.

Dr. Ing. Otakar Fojt
obr. foto lektora

Pracuje od roku 2003 jako vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze, kde se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. V posledních třech letech připravil, řídil a moderoval dvě mezinárodní konference o ochraně duševního vlastnictví a o prosazování práv duševního vlastnictví. Organizoval také dvouletý britský projekt podpory inovačního podnikání v České republice. V rámci projektu prezentoval na téma technologických inovací a přenosu znalostí na jedné národní konferenci a čtyřech regionálních seminářích s mezinárodní účastí. Působil 4 roky jako vědecký pracovník Univerzity v Yorku a přednášel na britských a kanadských univerzitách. Otakar Fojt je absolventem VUT v Brně a členem Merton College Univerzity v Oxfordu, kde rok studoval jako postgraduální student. Je také hlavním objevitelem a spoluautorem dvou amerických patentů (US6731990, US6370437) z oblasti aplikace teorie deterministického chaosu a má za sebou domácí i zahraniční publikační činnost. Dr. Fojt byl v roce 1996 oceněn britským Chevening stipendiem. V roce 1999 se 4 měsíce podílel na prestižním výzkumu v oblasti průmyslové matematiky v torontském Fields Institute v Kanadě. Bohaté zkušenosti s lektorskou činností v mnoha oborech má doma i v zahraničí.

MgA. Eva Dvořáková
obr. foto lektora

Vystudovala střední Sociálně-právní školu, pražskou konzervatoř a DAMU – katedry Alternativního a loutkového divadla, Autorské tvorba a pedagogika a Dramatická výchova. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje zejména na podporování a rozvíjení kreativity a kreativního potenciálu klientů. Pracuje na specifických „kreativních outdoorech“, které jsou přesně „šity na míru“ přáním a potřebám klientů. Snaží se rozvíjet kreativitu pomocí výtvarných, hudebních, pohybových a především divadelních technik, které spojuje do větších tematických celků. Zabývá se také výcvikem a školením pracovníků v call centrech a ve zdravotnictví.

Jana Berg
obr. foto lektora

Je návrhářka a image poradce, dnes žije a pracuje v Brně, ale maturitu složila na oděvní škole v Trenčíně, studovala obor Návrhář a modelář oděvů. Ve stejném roce jako maturitu, v roce 1991, získala i ocenění ZENIT - Mladý módný tvorca. V roce 1997 si z Paříže přivezla ocenění Grand prix de la Press. Sama návrhářka se také zabývá poradenstvím v oblasti image.

Jana Kaněvová
obr. foto lektora

Dlouhodobě působí v oboru Public Relations, Public Affairs a v oblasti obchodu. Do roku 2011 pracovala jako tisková mluvčí pro skupinu ŠKODA HOLDING a. s. Plzeň, dnes ŠKODA INVESTMENT a pro Asociaci českého železničního průmyslu. Byla členkou redakční rady revue Doprava, vydávanou Ministerstvem dopravy ČR a členkou Mediální komise Svazu dopravy ČR. I v současnosti se zaměřuje na poradenství v interní a externí komunikaci firem
a organizací a komunikaci s médii. V rámci pracovních aktivit má zkušenosti s jednáním se zástupci státní správy ČR a zástupci samospráv. Bohaté zkušenosti má z interní komunikace změn v organizaci, např. při zavádění projektového řízení nebo při akvizicích. Praxi v oblasti obchodu a péče o zákazníka získala za svého působení ve společnosti Český Telecom, dnes O2 a následně ve společnosti Pars nova a.s.

Od roku 2005 se věnuje lektorování obchodních a komunikačních dovedností, vedení lidí a time managementu.

Mgr. Renata Šalatová
obr. foto lektora

Absolvovala vysokoškolské studium psychologie, sociologie, personálního managementu a andragogiky. Pracovala v oblasti managementu a personálního poradenství. Má zkušenosti s vedením firemních výcvikových kurzů se zaměřením na komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj týmové spolupráce, výcvik manažerských dovedností, motivační dovednosti, zvládání konfliktu, základy personální práce, firemní kulturu a koučování.

Ing. Eva Vacíková
obr. foto lektora

Jako projektový manažer a senior konzultantka realizovala projekty a tréninky pro klienty, zaměřené na efektivnost využití lidského potenciálu. Prošla vybudováním kariéry v řízení lidských zdrojů včetně PR. V ČR, Bulharsku a Polsku zavedla moderní a funkční personální systémy odrážející potřeby trhu: organizační management, výběr a nábor, rozvoj a vzdělávání, hodnocení a odměňování, motivace. Je členem skupiny OECD pro rozvoj lidských zdrojů, členkou představenstva Junior Achievment Tomáše Bati, lektorkou University Palackého v Olomouci a UJEP v Brně a dlouhodobou lektorkou ve společnosti AUDICA, s.r.o.


Dále spolupracujeme s následujícími lektory a konzultanty:Mgr. Milena Rosová

Je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské university. Má bohaté zkušenosti s vedením firemních výcvikových kurzů se zaměřením na oblast komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, na mediaci, time management, zvládání stresu, výcvik manažerských dovedností aj.

Filozofií jejího přístupu je individuální přístup k účastníkům, kreativita, aktivní trénink a 80% praxe a 20% teorie.

PhDr. Ivana Hospodářová

Vystudovala obor vědecké informace a knihovnictví na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a postgraduální studium aplikované sociální psychologie tamtéž. Od roku 1991 pracuje jako nezávislý trenér a konzultant. Absolvovala řadu kurzů např. na téma kreativita, interpersonální komunikace, Train the Trainers, mediace, systemické koučování, výcvik poradců, koučování skupiny. Ve své poradenské a vzdělávací praxi vytvořila a vedla mnoho programů především v oblasti komunikačních dovedností, prezentačních dovedností a argumentace, time managementu a stres managementu, motivace, osobního rozvoje, kreativity a práce s pamětí, mediace, facilitace a koučování, interkulturní komunikace a gender. Vydává odborné publikace, články a skripta věnující se zmíněným tématům.

Mgr. Ing. Jiří Němeček

Absolvent právnické fakulty MU a fakulty elektrotechniky VUT. Působil v různých manažerských funkcích, jako personalista a firemní právník. V současné době je konzultantem, poradcem a lektorem v oblasti řízení lidských zdrojů (personalistiky), ochrany majetku, osob, informací a utajovaných skutečností a systémů řízení jakosti. Je specialistou na témata: pracovně-právní minimum pro manažery, hodnocení a motivace zaměstnanců, organizační restrukturalizace... Ve své poradenské a konzultační činnosti preferuje ve většině případů tzv. „projektový způsob“.

Dr. Mgr. Jan Procházka

Je zkušeným praktickým psychologem, absolventem vysokoškolského studia psychologie a postgraduálního studia v psychoterapii. V současné době pracuje v oblasti psychologického poradenství a sociální prevence. Je odborníkem na problematiku komunikace, především argumentace a vyjednávání, týmové spolupráce, koučování, zvládání stresu a konfliktů a krizové intervence. Připravil a úspěšně vedl řadu výcvikových kurzů a seminářů na tato témata. Je externím lektorem a konzultantem společnosti AUDICA s.r.o.

Outdoor instruktoři:

Ing. Vlastimil Hanuš
obr. foto lektora

Ve volném čase se věnuje jeskyním, turistice, focení. Instruktor lanových překážkách včetně vysokých lan, specialista na jednolanové techniky. Zdravotnický instruktor a maskér Červeného kříže. Je zástupce šéfredaktora portálu o cestování www.cestovatel.cz