Fotogalerie

Příprava veletržní expozice


Cíl semináře
- seznámit Vás se všemi možnostmi, které povedou k úspěšné prezentaci Vaší firmy na veletrhu v závislosti na ztvárnění veletržní expozice, propagaci a komunikaci se zákazníky

Vaše firma získá:
- jasné argumenty proč zařadit do komunikačního mixu právě veletrh a jak se na něj připravit
- větší počet oslovených zákazníků i z řad těch, kteří dříve odcházeli z veletrhu bez zaujetí
- účinnější prezentaci na veletrhu
- zajímavé kontakty, které bude moci Vaše firma efektivně využít

Obsah semináře

MARKETINGOVÁ PŘIPRAVA
• jaký je význam veletržních cílů při tvorbě expozice • proč je důležitý corporate design • na co nezapomenout při tvorbě kontrolního seznamu aktivit • jak vytvořit časový harmonogram přípravy veletrhu • jak reálně sestavit rozpočet všech nákladů, prací, činností

VELETRŽNÍ EXPOZICE - JAK VYTVOŘIT "STÁNEK NA MÍRU"
• co rozumět pod pojmem psychologie stánku • jaký použít materiál a jaké jsou typy konstrukčního řešení veletržní expozice • jak vytvořit předběžný návrh expozice • jak využít barvy, světlo, hudbu k požadovanému sdělení firmy • čím vším by měl být veletržní stánek vybaven (technicko-materiální zabezpečení stánku, prezentační technika) • jaké exponáty budeme vystavovat a jaké jsou zásady pro jejich umístění

ORGANIZACE "ŽIVOTA NA STÁNKU"
• jak sestavit veletržní tým • jaké mohou být role jednotlivých pracovníků na expozici • jak personál správně proškolit a motivovat s ohledem na jejich odbornost • jak zvládat obtížné situace na stánku a vyhnout se chybám • jak komunikovat a zaujmout návštěvníky veletrhu, veletržní triky • proč vést evidenci a zápisy z jednání

EFEKTIVITA ÚČASTI NA VELETRHU
• jak vyhodnotit funkčnost expozice a efektivitu účasti • proč se přihlásit do soutěže hodnotící veletržní expozice • jak využít výsledků, které v soutěžích dosáhnemeKontaktujte nás pro více informací.