Fotogalerie

Prodejní a obchodní dovednosti

Cílem semináře je prohloubení prodejních, obchodních a komunikačních dovedností. Účastníci se seznámí se zásadami účinného obchodního jednání, budování dlouhodobých, osobních vztahů s klienty, argumentace a prezentace.

Obsah:
- předpoklady a dovednosti úspěšného reprezentanta firmy
- typologie zákazníků a motivy jejich obchodního jednání, poznávání osobnosti zákazníka
- vyhledávání potenciálních zákazníků, budování vztahu se zákazníkem
- pravidla chování k zákazníkovi
- motivy, zjišťování potřeb zákazníka, prodávání výhod a užitku
- psychologie prvního dojmu, navázání a rozvíjení kontaktu, osobní image
- komunikační dovednosti, naslouchání, dotazování, využívání řeči těla při obchodním jednání
- obchodní argumentace, zvládání námitek, vyjednávání
- uzavírání obchodu, pozitivní ukončení
- zvládání zátěžových situací, komunikace se "svízelnými zákazníky"
- přesvědčivé vystupování, rozvíjení sebedůvěry, prohloubení sebepoznání
- nácvik obchodního jednání s využitím video-zpětné vazby, hraní rolí
- péče o zákazníka, spokojený zákazník

Kontaktujte nás pro více informací.