Fotogalerie

Asertivita v obchodním styku

Trénink přiblíží účastníkům asertivitu jako životní postoj, naučí je používat asertivní techniky v profesním i osobním životě. Dále se zaměříme na rozpoznání příčin konfliktů v okolí, analyzujeme způsob, jakým účastníci zvládají zátěž a naučíme je různým strategiím zvládání konfliktů. Budou pokryty následující body:

-    Konflikt jako proces
-    Příčiny konfliktů
-    Styly jednání v konfliktu
-    Fáze řešení konfliktu
-    Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů
-    Typologie svízelných lidí
-    Základní principy asertivity
-    Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
-    Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce
-    Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním


Kontaktujte nás pro více informací.